Gent Gran A Praga

Els avis de Praga van viure la foscor del seu passat històric, que va marcar no només la trajectòria d’una llarga vida, sinó també la del seu país. La senyora Confortiová, professora de la FAMU, ens contraposa la vellesa actual amb la de l’era comunista, i recorda un moment clau: la Revolució de Vellut del 1989, que va suposar un gran impuls per a la millora de la situació de la gent gran.

via BlogEuropa

, , , ,