CloudHousing: una salida sostenible a la crisis de la vivienda

* Artículo publicado en: http://vidasosteniblecat.wordpress.com/
* Este Artículo solo está disponible en Catalán.

En moltes qüestions, inclosa la forma de concebre l’habitatge, seguim entossudits en mantenir el model que coneixem i ha estat vigent les darreres dècades (o inclús segles), sense adonar-nos que el nostre estil de vida ha canviat i que potser existeixen alternatives que s’hi adapten millor. Sí bé la crisi de l’habitatge ha fet que molta gent es replantegés l’acte de comprar un immoble, hi ha altres raons -a part de la financera- que poden fer que un nou model d’habitatge s’ajusti més a la nostra vida actual.

Fins fa poc, una persona trobava la primera feina, s’emparellava, es casava, tenia fills… El més probable era que tot això passés a la mateixa ciutat, o fins i tot al mateix barri, si no canviava mai de lloc de treball. Ara, tant la situació econòmica com el nostre estil de vida, fan que el nostre futur sigui molt més imprevisible tant a curt com llarg termini, professionalment o familiarment. Canviem de feina, trobem oportunitats laborals més interessants a l’estranger, ens casem (o no), canviem de parella, tenim fills (o no), etc.

Fins ara, l’única alternativa a la compra (i per tant, a hipotecar-se), era el lloguer que, tot i que menys compromès que la compra, també té inconvenients: contractes temporals (més dirigits a estudiants, Erasmus, etc.) vs. contractes que exigeixen un any de compromís, la necessitat d’avals i fiances que suposen una considerable despesa inicial, el mal estat de molts dels pisos que hi ha el mercat perquè els propietaris se’n desentenen, i molts altres desavantatges que ja coneixem. A més, vivim en un país que mai ha facilitat els lloguers, que tenen preus molt alts en proporció als nostres sous, si els comparem amb els de la resta d’Europa.

Com a alternativa a la compra i el lloguer neix el cloudhousing, que té la voluntat d’apropar el mercat immobiliari a les necessitats actuals de les persones. Elcloudhousing es basa en edificis que combinen pisos, espais i serveis comuns per als usuaris sota un model de pagament per ús.

En què consisteix? El propietari d’un edifici (sigui una persona física o una entitat, pública o privada) cedeix, a canvi d’una quota, el seu edifici a una empresa – gestor, que garantirà els recursos necessaris per al manteniment de l’edifici i vetllarà pel bon ús d’aquest i de la seva infraestructura, a la vegada que gestionarà les activitats que es duguin a terme dintre l’edifici. A més, hi ha empreses que col·laboren amb aquest gestor, desenvolupant serveis especials per a la comunitat de l’edifici. L’usuari paga una quota segons el pis on visqui i els serveis que utilitzi (des d’espais TIC o sales de reunions fins a escoles bressol o mòduls de vacances per amics), i pot canviar de pis i de serveis sempre que ho necessiti.

Econòmicament, el cloudhousing té certs avantatges:

  • Genera una rendibilitat constant i a llarg termini pels propietaris de l’edifici.
  • Obre un nou mercat a empreses que puguin estar interessades en oferir serveis compartits, ja que podran accedir a un públic interessat per un servei i concentrat en un mateix lloc.
  • Abarateix els costos per a l’usuari, ja que els serveis i productes que normalment es contracten per pis, es contracten en aquest cas per una comunitat sencera, pagant a l’engròs.
  • Aquest pagament de serveis a l’engròs també genera beneficis per a l’empresa – gestor, a l’igual que l’ús intel·ligent dels recursos.

 

A més, maximitza l’ús dels diferents espais en un immoble, ja que es poden llogar per a diferents usos espais que d’altra manera estarien infrautilitzats. I el més important, ofereix flexibilitat i tranquil·litat a les persones, que podran canviar de llar en base a la seva situació vital, i no a l’inrevés.

L’empresa gestora de cada edifici garanteix el manteniment de les instal.lacions, la seva eficiència i sostenibilitat, perquè d’elles dependrà la rendibilitat de l’edifici i el seu bon posicionament. D’aquesta manera, el cloudhousing combina flexibilitat amb qualitat, sostenibilitat amb beneficis; i promou un model d’habitatge socialment responsable, que aposta per la participació activa de la ciutadania dintre les comunitats (amb dret a vot) i evita l’exclusió social a través del treball en xarxa. El cloudhousing transforma l’habitatge en una experiència social.

Suposa doncs avantatges tant per a entitats públiques, com empreses col·laboradores, propietaris d’edificis  i usuaris.

A Espanya, promou el cloudhousing l’empresa vida+facil, amb seu a Barcelona. Ara està buscant els primers edificis per a tirar endavant el projecte. M’agradarà molt poder veure aquesta idea feta realitat.